Toegankelijkheid

Skip to main content
  • Banner_4-2019_1500x300px.jpg

Verslag Algemene Ledenvergadering 2023

Na twee seizoenen zonder een fysieke Algemene Ledenvergadering, was het dit jaar gelukkig weer mogelijk om elkaar te zien en te spreken op onze inmiddels bijna-thuislocatie: Brasserie 1885, Hotel Schimmel in Woudenberg.

Op zaterdag 21 januari druppelden de eerste leden halverwege de middag binnen, en hadden elkaar al snel gevonden. Geanimeerd werd er geborreld en daarna een hapje gegeten, en onderwijl allerlei nieuwtjes en belevenissen gedeeld. Rond 19.00 uur werd de zaal geopend en kwamen de eerste leden binnen, tot we uiteindelijk met 40 à 50 personen waren.

Clubvoorzitter Alex van Velsen opende de vergadering door iedereen hartelijk welkom te heten in dit jubileumjaar. Jubileum, want dit jaar bestaat Team Mustang Center Nederland 30 jaar! We zullen dit feit op gepaste wijze vieren – de precieze details volgen nog. Daarna kwam het clubblad ter sprake, belangrijk blijft dat dit alleen op hoog niveau kan blijven als de leden dit dragen met bijdragen van allerlei aard. Wat je ook leuk lijkt: je belevenissen, restauraties, verbouwingen, tuning, bijzondere roadtrips, kennis en kunde, grappige of ontroerende dingen, stuur het in! Het blijft het blad vóór ons dóór ons.

Daarna vroeg secretaris Arjan Zoutewelle om goedkeuring van de notulen van de vorige (digitale) Algemene Ledenvergadering, waarmee de vergadering kon instemmen. Ook kwam het ledental ter sprake; de afgelopen drie jaar maakten we een lichte groei door. Moedgevend, omdat relatief veel clubs juist een dalende trend laten zien. We hopen het vast te houden!

Financieel verslag
Penningmeester Willem Valk nam ons mee in het financiële reilen en zeilen van de club. We hebben een goede reserve , alhoewel die licht slinkt door duurder wordende evenementen. Ook de komende hoogtepunten - 30 jaar clubbestaan en 60 jaar Mustang- vragen grotere financiële inspanningen, en doen een aanslag op het vermogen. Daartegenover staat de verhoging van de contributie met vijf euro, die ons weer de positieve kant op duwt, al met al redelijk evenwichtig tot licht negatief. Op zich geen bezwaar: ons vermogen was best aan de stevige kant, we zijn tenslotte geen spaarinstelling.

Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft de financiële huishouding weer bekeken en geeft de vergadering het advies om décharge te verlenen aan het bestuur; de vergadering geeft er een klap op, en zo is het financiële afgelopen jaar ook weer rond. Jacqueline Grondelle wordt bedankt als aftredend lid van de kascontrolecommissie, en in haar plaats treedt René Kluft aan. Jaap Groot meld zich aan als reserve-lid. Mooi dat dit werk zo makkelijk door leden opgepikt wordt.

Bestuursaangelegenheden
Ook werving van bestuursleden en ondersteunende mensen kwam ter tafel. Als bestuur zijn we wel scoutend op zoek, maar we worden altijd vrolijk van mensen die zelf opstaan en een handje helpen. Raimond Geenen is er zo eentje; hij meldde zich begin vorig jaar met belangstelling voor de openstaande functie van evenementencoördinator, en trad informeel afgelopen zomer toe tot het bestuur, waarmee hij direct de boel goed in gang zette. De voorzitter stelde daarna Raimond voor aan de zaal, waarna hij officieel met algemene stemmen en applaus werd verkozen tot nieuwe evenementencoördinator. Welkom Raimond!

Regulier aftredend zijn Arjan Zoutewelle (secretaris) en Willem valk (penningmeester). Zij geven aan minstens nog een jaar door te willen, en omdat er geen tegenkandidaten zijn stemt de vergadering in met hun herbenoeming. Stefan Stolk (redacteur) heeft aangegeven dat hij het stokje na acht jaren wil overdragen per januari 2024. We onderzoeken of we de functie extern kunnen laten ondersteunen. Als bestuur gaan we actief op zoek naar een vervanger, vrijwilligers welkom!

Evenementen
Dan blikt onze kersverse evenementencoördinator Raimond Geenen kort terug op het afgelopen seizoen. Alle evenementen konden gelukkig doorgaan, en wie er was, kwam goed aan zijn/haar trekken! Bij het vooruitkijken naar het nieuwe seizoen kwam er eerst een stemmingspunt langs. De organisatoren van Mustang Valley hebben aangegeven te willen stoppen met dit evenement, maar daarbij ons als club de mogelijkheid geboden om het concept Mustang Valley over te nemen. Omdat er ook financiële consequenties aan zitten vond het bestuur het behoorlijk om de vergadering erover te horen. Besloten is om het eerste jaar niet met betaalde toegang te werken voor niet-leden. Daarna evalueren we, en besluiten we op de volgende Algemene Ledenvergadering hoe we daarmee verdergaan. De vergadering steunt unaniem de overname, en daarmee is vanaf nu Mustang Valley officieel een evenement van Team Mustang Center Nederland. Raimond loopt het komende seizoen met ons door; nog niet alles ligt in beton vast, het is nog werk in uitvoering! Wel doet hij een klemmende oproep om ondersteuning vanuit de leden; meld je aan; er zijn genoeg (ook kleinere) deelklussen, het kan alleen als we het samen doen!

Rondvraag
Bij de rondvraag komt de vraag boven of we nog een clubreis naar de Verenigde Staten organiseren ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Ford Mustang in 2024. De voorzitter houdt een slag om de arm; we denken erover na.

Jubilarissen
We sluiten af met een feestelijk tintje: de aanwezige leden Joop Slikboer, Gerard Maas en René Oosterwijk worden in het zonnetje gezet vanwege hun meer dan vijfentwintigjarig lidmaatschap. Ze krijgen applaus en gaan met een mooie plaquette naar huis. Overigens gaan alle leden die vijfentwintig jaar of langer lid zijn deze plaquette thuis ontvangen. Ere wie ere toekomt!

8dbc99ba 6774 4f07 b007 5d5ff325c92e WEB

Daarna sluit de voorzitter de vergadering en komt het na-borrelen goed op gang. Voldaan verlaten de laatste leden om kwart voor elf de locatie, en kunnen we terugzien op een geslaagde Algemene Leden Vergadering. Op naar het nieuwe seizoen!

Voor vragen en meer informatie
Heb je naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering een vraag, of wil je meer informatie? Neem dan contact op met voorzitter Alex van Velsen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.